سفارش تبلیغ
صبا

شروط ضمن عقد نکاح

بر اساس قانون مدنی ، زن و مرد می توانند هر شرطی را که مخالف ذات عقد نباشد در عقد ازدواج بگنجانند و دیگری با امضای آن متعهد به آن می شود . به چنین شروطی در اصطلاح شروط ضمن عقد گفته می شود . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در حال حاضر یک سری از شروط ضمن عقد به صورت چاپ شده در قباله های زادواج موجود است که زوجین نیز می توانند خودشان انواع شروط ضمن عقد را به آن اضافه کنند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مفهوم شروط ضمن عقد نکاح بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/368/شروط-ضمن-عقد-نکاح.html