سفارش تبلیغ
صبا

قتل چه انواعی دارد

به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، بر اساس اینکه قتل با چه هدف و چگونه رخ داده باشد ، می توان آن را به سه دسته تقسیم کرد . طبق قانون مجازات انواع قتل از قرار زیر است :

1- قتل عمد : اولین قسم از اقسام قتل ، قتل عمدی است . قتل عمد به معنای کشتن غیر قانونی یک انسان زنده با تصمیم و اراده قبلی است مثل اینکه کسی نقشه قتل دیگری بکشد و بر اساس آن اقدام به کشتن فرد مورد نظرش کند

2- قتل شبه عمد : نوع دیگر از انواع مختلف قتل ، قتل شبه عمد است . قتل شبه عمد ، قتلی است که قاتل تنها در عمل قصد داشته ولی قصد کشتن دیگری را نداشته است 

3- قتل خطای محض : در این نوع قتل ،  مرتکب نه در عمل و نه در نتیجه قصد کشتن دیگری را ندارد . 

برای مطالعه بیشتر درباره انواع قتل کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/337/انواع-قتل.html